Świętokrzyski oddział okręgowy pck

Promocja zdrowia

Olimpiada

Olimpiada Zdrowia PCK to konkurs przeznaczony dla uczniów klas 6 – 8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół średnich. Konkurs składa się z czterech etapów:

– szkolnego, 

– rejonowego (powiatowego), 

– okręgowego (wojewódzkiego) 

– finału. 

Na każdym etapie Olimpiady uczestnicy rozwiązują test wiedzy obejmujący zagadnienia związane z promocją zdrowia, zdrowym stylem życia, zdrowym żywieniem, promowaniem aktywności fizycznej, ekologii, a także przeciwdziałaniem marnowaniu żywności i surowców. Każdego roku w Olimpiadzie bierze udział na wszystkich etapach prawie 40 000 osób. Dodatkowo każdy z uczestników Olimpiady przeprowadza w swojej społeczności szkolnej i lokalnej akcję prozdrowotną – promującą zdrowy styl życia, która jest prezentowana I oceniana podczas etapu okręgowego i ogólnopolskiego.
Klub Wiewiórka

Od blisko 50 lat uczymy dzieci, jak dbać o swoje zdrowie i bezpieczeństwo. Uczestnicy programu „Super Wiewiórka” poznają zasady udzielania pierwszej pomocy, dbania o higienę jamy ustnej, uczą się jak bezpiecznie zachowywać się w różnych sytuacjach.

Na zajęcia zapraszani są instruktorzy PCK, którzy pokazują, jak udzielać pierwszej pomocy w różnych sytuacjach. Najmłodsi od początku mogą poznać sprzęt medyczny stosowany przez ratowników oraz nauczyć się odpowiednich zachowań.

Dzięki instruktorom dzieci mają okazję bawić się bandażami oraz manekinami nauki resuscytacji. W ten sposób uczestnicy programu przez zabawę oswajają się z tematyką pierwszej pomocy.

Dzieci uczą się numerów telefonów alarmowych, ćwiczą w jaki sposób wezwać pomoc, jak unikać niebezpiecznych sytuacji. Program „Super  Wiewiórka”, to nie tylko nauka, ale także wspaniała zabawa. Poprzez zabawę kształtujemy u dzieci nawyki zdrowego odżywiania, a także dbania o środowisko naturalne. Wiele uwagi poświęcamy zasadom bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 POMÓŻ NAM NIEŚĆ POMOC POTRZEBUJĄCYM

Każde wsparcie daje nam siłę i motywację do dalszego działania. To dzięki Wam, od prawie 100 lat realizujemy swoją misję czyli pomoc drugiemu człowiekowi. Nasza siła tkwi w ludziach, którzy bezinteresownie poświęcają swój czas, aby pomagać innym. Zachęcamy także Ciebie, przyłącz się do nas, bądź przekaż środki dzięki którym będziemy mogli realizować programy pomocowe.