Świętokrzyski oddział okręgowy pck

Zakres działalności

  1. Realizacja usług opiekuńczych podstawowych i specjalistycznych – Nasz personel, pielęgniarki opiekunki, siostry PCK zajmują się opieką nad osobami wymagającymi wsparcia w domu. 
  2. Promocja honorowego krwiodawstwa – Zajmujemy się promowaniem oddawania krwi – leku, którego nie da się wyprodukować 
  3. Pierwsza pomoc – Prowadzimy szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy, organizujemy Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK. Zajmujemy się również działaniami promującymi udzielanie pierwszej pomocy.
  4. Pomoc socjalna – Wspieramy osoby potrzebujące, ubogie oraz zagrożone wykluczeniem społecznym. 
  5. Promocja zdrowia i zdrowego trybu życia – Promujemy zdrowy tryb życia. Zajmujemy się przeciwdziałaniem uzależnieniom.
  6. Rozwój wolontariatu młodzieżowego – Posiadamy bogatą ofertę działań skierowaną bezpośrednio do uczniów i młodzieży. 
  7. Aktywizacja seniorów – prowadzimy programy i działania na rzecz seniorów, ich aktywizacji oraz wszechstronnego wspierania.
  8. Upowszechnianie Międzynarodowego Prawa Humanitarnego – Zajmujemy się organizacją szkoleń i wykładów przybliżających zakres  regulacji obowiązujących żołnierzy i osoby cywilne w czasie trwania konfliktu zbrojnego. Współpracujemy bezpośrednio z Międzynarodowym Komitetem Czerwonego Krzyża, ośrodkami akademickimi oraz instytucjami państwowymi, uczestnictwo w ekshumacjach ofiar konfliktów zbrojnych.
  9. Współpraca z Biurem Informacji i Poszukiwań działającym przy Zarządzie Głównym PCK – Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań Polskiego Czerwonego Krzyża ma na celu odnajdywanie zaginionych podczas wojen oraz łączenie rodzin
zabezpieczenia medyczne, szkolenia pierwsza pomoc, kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy, szkolenia pierwszej pomocy, kursy kpp
kurs KPP Kielce

POMÓŻ NAM NIEŚĆ POMOC POTRZEBUJĄCYM

Każde wsparcie daje nam siłę i motywację do dalszego działania. To dzięki Wam, od prawie 100 lat realizujemy swoją misję czyli pomoc drugiemu człowiekowi. Nasza siła tkwi w ludziach, którzy bezinteresownie poświęcają swój czas, aby pomagać innym. Zachęcamy także Ciebie, przyłącz się do nas, bądź przekaż środki dzięki którym będziemy mogli realizować programy pomocowe.