Świętokrzyski oddział okręgowy pck

Pomoc Socjalna

Działalność opiekuńcza 

Wykonujemy czynności pielęgnacyjne i gospodarcze. Zakres pomocy i opieki dostosowany jest do indywidualnych potrzeb osoby objętej opieką. Osoby świadczące usługi przestrzegają wszystkich zaleceń. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych oraz w miarę możliwości aktywizację podopiecznych.

Aby uzyskać taką pomoc należy się zgłosić do ośrodka pomocy społecznej, który ma prawo ich przyznawania oraz ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia. Natomiast szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za te usługi w drodze uchwały określa każda Rada Gminy. Ponadto Rada Gminy ustala szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania. Dlatego też warunki przyznania pomocy mogą być zróżnicowane w poszczególnych gminach.

Gorączka złota

Gorączka Złota PCK polega na zbiórce „złotych” monet o nominałach 1, 2 i 5 groszowych. W ramach akcji prowadzone są zbiórki uliczne, zbiórki w sklepach, szkołach, przedszkolach oraz firmach. Zebrane środki