Profilaktyka Uzależnień: Konkurs „Jestem wolny – nie uzależniam się”

W lutym 2024 roku Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej ogłosił konkurs profilaktyczno-edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych pod hasłem „Jestem wolny – nie uzależniam się”. Celem konkursu było poszerzenie wiedzy na temat profilaktyki uzależnień oraz uświadomienie młodzieży o negatywnych skutkach nałogów takich jak nikotyna, alkohol, narkotyki i dopalacze.

W konkursie wzięło udział 20 szkół z powiatu skarżyskiego oraz Gminy Bodzentyn, obejmując 200 uczniów. Program zakończono 4 czerwca 2024 roku w Sali Konferencyjnej PCRE w Skarżysku-Kamiennej. Uczniowie napisali test sprawdzający ich wiedzę na temat uzależnień, który stanowił podsumowanie licznych zajęć edukacyjnych prowadzonych przez pedagogów, nauczycieli i personel medyczny.

Komisja Konkursowa, w skład której weszły Beata Czyżewska, Janina Płaska i Lidia Tsiupera, stwierdziła, że uczniowie wykazali się wysokim poziomem wiedzy. Zwycięzcami konkursu zostały:

I miejsce: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Skarżysku-Kamiennej (26 pkt.) – jako pierwsza rozwiązała test

II miejsce: Szkoła Podstawowa Nr 7 w Skarżysku-Kamiennej (26 pkt.)

III miejsce: Szkoła Podstawowa we Wzdole Rządowym (25 pkt.)

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna. Nagrody wręczyli V-ce Prezydent Iwona Jeziorska, Kierownik Referatu Zdrowia Urszula Wiśniewska oraz radny Adam Ciok. 

Na zakończenie programu, psycholog Małgorzata Dobrowolska-Dąbrowska wygłosiła prelekcję na temat profilaktyki uzależnień i życia wolnego od nałogów. Wydarzenie było realizowane przez Polski Czerwony Krzyż przy wsparciu finansowym z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Urzędu Miasta Skarżysko-Kamienna.


Zdjęcia: Marek Sikora Photography

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *