Promowanie Honorowego Krwiodawstwa w Kielcach – edukacyjne pogadanki dla uczniów

Świętokrzyski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża realizuje cykl pogadanek edukacyjnych, które mają na celu zwiększenie świadomości i zaangażowania młodzieży w promowanie honorowego krwiodawstwa, obalenie mitów związanych z oddawaniem krwi oraz kształtowanie pozytywnych postaw prospołecznych wśród uczniów.

Dzięki finansowaniu ze środków Urzędu Miasta Kielce oraz współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, wczoraj w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kielcach odbyły się inspirujące pogadanki edukacyjne. Uczniowie mieli okazję zgłębić wiedzę na temat honorowego krwiodawstwa, obalić mity związane z oddawaniem krwi oraz kształtować pozytywne postawy prospołeczne.

W ramach pakietu informacyjno-edukacyjnego dla młodzieży opracowane zostały różnorodne materiały promocyjne. Nauczyciele mogą korzystać z prezentacji multimedialnych, komiksów, gier edukacyjnych, książeczek z zagadkami, plakatów, ulotek, broszur i infografik, które są dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów. Aktualna podstawa programowa umożliwia przekazywanie wiedzy z zakresu honorowego krwiodawstwa podczas lekcji biologii, etyki oraz godzin wychowawczych.

Serdecznie zachęcamy do udziału w naszych pogadankach oraz do dzielenia się własnymi pomysłami na realizację tematu upowszechniania idei honorowego krwiodawstwa. Budujące jest, że tak wielu młodych ludzi jest gotowa do niesienia pomocy innym.

Projekt finansowany przez Urząd Miasta Kielce, z programu „Prowadzenie działań edukacyjnych na rzecz upowszechniania wiedzy na temat honorowego krwiodawstwa”.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *