Szkolenie z zakresu planistyki poszukiwań osób zaginionych

Miniony weekend upłynął nam pod kątem szkolenia z zakresu planistyki poszukiwań osób zaginionych.

Od piatkowego popoludnia ratownicy z Grupa Ratownictwa PCK Sandomierz, Grupa Ratownictwa PCK Ostrowiec Świętokrzyski, Grupa Ratownictwa PCK Przemyśl, Grupa Ratownictwa PCK Kielce wspólnie z przedstawicielami Policja Świętokrzyska uczestniczyli w szkoleniu planistyki poszukiwań osób zaginionych prowadzonym przez Marcin Kowalski z Grupa Ratownictwa Medycznego PCK Wrocław.

Podczas piątkowych i sobotnich zajęć teoretycznych kursanci poznali miedzy innymi zasady organizacji, taktyki i fazy akcji poszukiwawczej, porównywali techniki i metody poszukiwań z punktu widzenia planisty czy poznawali narzędzia informatyczne wspomagające prowadzenie działań poszukiwawczych.

W niedziele uczestnicy szkolenia zdobytą teorię szlifowali w praktyce pracując na „żywym organizmie” i realizując postawione przed nimi przez prowadzącego zadania współpracując przy tym z pozostałymi ratownikami z naszych grup, a także strażakami z zaprzyjaźnionych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych: Ochotnicza Straż Pożarna w Suchedniowie, Ochotnicza Straż Pożarna Ociesęki, Ochotnicza Straż Pożarna w Brodach, Ochotnicza Straż Pożarna Momina.

Dla ratowników PCK oraz druhów OSP było to także doskonalenie umiejętności z zakresu nawigowania oraz doskonlniu technik i metod poszukiwań.

Prowadzone szkolenie było możliwe dzięki dofinansowaniu projektu o nazwie

„Wzmocnienie i zwiększenie efektywności działań poszukiwawczych na terenie województwa Świętokrzyskiego poprzez zwiększenie potencjału osobowego i sprzętowego Grupy Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża KIELCE” w ramach programu „Szychta” realizowanego przez „Kaganek” Fundacja Świętokrzyskiej Grupy Przemysłowej Industria S.A.

Serdecznie dziękujemy także Nadleśnictwo Suchedniów, Lasy Państwowe za udostepnienie miejsca do ćwiczeń oraz wiaty i miejsca na ognisko.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *