W Hojności dla Życia – Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża

24 listopada Świętokrzyski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża oddał hołd niezwykłym bohaterom, ludziom, którzy nie wahają się ofiarować cząstki siebie dla ratowania życia innych. „Oddając Krew Ratujesz Życie” to hasło towarzyszy działaniom Polskiego Czerwonego Krzyża od 65 lat, od czasu gdy stowarzyszenie zajęło się kompleksową organizacją i promocją honorowego krwiodawstwa oraz uświadamianiem znaczenia krwi w ratowaniu życia i zdrowia ludzkiego.

Idea krwiodawstwa, wywodząca się z potrzeby pomocy drugiemu człowiekowi, ma głębokie korzenie sięgające 1935 roku, gdy Polski Czerwony Krzyż zjednywał sobie pierwszych „krwiodawców dobroczynnych.” W 1939 roku powstało „Wojenne Pogotowie Krwi”, a w latach 40-50 organizowane były pierwsze Stacje Krwiodawstwa.  Rok 1958 traktowany jest jako oficjalny początek honorowego krwiodawstwa w Polsce.  HDK PCK tworzą honorowi dawcy krwi i wolontariusze Polskiego Czerwonego Krzyża.

Dlaczego warto zwrócić uwagę na tę społeczną inicjatywę?

„W dzisiejszym świecie, gdzie biegniemy przez życie w zawrotnym tempie, czasami zapominamy o tym, jak wielkim darem jest nasza zdrowa krew. Każda kropla oddana podczas akcji krwiodawstwa jest jak życiodajny eliksir dla tych, którzy jej potrzebują. Dni Honorowego Krwiodawstwa przypominają nam o wartości tego prostego gestu, który może uratować życie.” – powiedziała pani Irena Sobieraj, Prezes ŚOO PCK.

„Nie można również pominąć roli mediów w tym ważnym wydarzeniu społecznym. Ich obecność sprawia, że historia hojności i bohaterstwa krwiodawców dociera do szerszego grona odbiorców, inspirując kolejne pokolenia do działania. Wspieranie takich inicjatyw przez media to krok w stronę budowania świadomego społeczeństwa, gotowego do aktywnego uczestnictwa w dobroczynnych przedsięwzięciach. Dziś, z dumą patrzymy na tych, którzy oddają swoją krew, a jednocześnie zastanawiamy się, czy i my sami możemy być częścią tej szlachetnej misji. Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża to nie tylko uroczystość, to również apel do nas wszystkich o hojność, empatię i gotowość do pomocy drugiemu człowiekowi.” – dodała pani Maria Łabuda, Dyrektor ŚOO PCK.

Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża – to nie tylko święto krwiodawców, to święto całego społeczeństwa, które wspólnie tworzy lepszą przyszłość poprzez hojność, empatię i gotowość do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi.

Wśród ludzi zasłużonych, których serca biją dla innych, krwiodawcy zajmują szczególne miejsce. To właśnie ich bezinteresowność, empatia i gotowość do poświęceń sprawiają, że stają się prawdziwymi bohaterami naszych czasów. Na tej wyjątkowej uroczystości, każda kropla oddanej krwi została uczczona, a Ci, którzy stoją na czele tej szlachetnej misji, otrzymali zasłużone wyróżnienia.

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz   ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej, odznaczeni zostali:

Srebrnym Krzyżem Zasługi  

Pan Zbigniew Grabowski
Pan Stanisław Jerzy Dzikowski

Brązowym  Krzyżem  Zasługi

Pan   Zbigniew Ryk

Uchwałą Kapituły Odznaki Honorowej Polskiego Czerwonego Krzyża  za zasługi dla Polskiego Czerwonego Krzyża z dnia 10.10.2023 r. wyróżniono:

Odznaką Honorową PCK   I stopnia

 – Pani Irenę Sobieraj

– Pani Ninę Radomską –Neyman

 – Pani Jolantę Stępień

Odznaką Honorową PCK   II stopnia

 – Pan Piotr Miernecki

Odznaką Honorową PCK   III stopnia

– Pani Elżbieta  Dudek

– Pani  Dorota  Rak

       – Odznaką Honorową PCK   IV stopnia

–  Pan Michał Krzysiek

–   Pan Mariusz Beczek

Świętokrzyski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w dowód uznania  za najpiękniejszy dar humanitarny – długoletnie oddawanie krwi nadał odznakę  „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”.

       I  STOPNIA dla   

 1. Pani  Urszuli Kołodziejczyk 
 2. Pana  Andrzeja Frączkiewicza

      II  STOPNIA dla                               

 1. Pani Anny Dusza Ciechanowskiej
 2. Pani  Magdaleny Żak
 3. Pani  Renaty  Klepko
 4. Pana  Michała Barańskiego
 5. Pana  Marcina Hajduk

      III  STOPNIA dla                               

 1. Pana Tomasza  Grabarczyka
 2. Pani  Magdalena  Kowalczyk

Świętokrzyski Oddział  Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża z okazji Jubileuszu  65- lecia Honorowego Krwiodawstwa PCK wręczył medale członkom, wolontariuszom PCK, działaczom zasłużonym w sferze honorowego krwiodawstwa.

Medale 65-lecia otrzymali :

  1.  Pani Anna Dusza Ciechanowska

  2.  Pani Elżbieta Cichoń

  3.  Pan Włodzimierz Bugajski

  4.  Pan Robert Wiśniewski

  5.  Pan Andrzej Księski

  6.  Pan Stanisław Dzikowski

  7.  Pan Szymon Górski

  8.  Pan Mirosław Kaczmarski

  9.  Pan Maciej Jońca

Wielkie słowa uznania i podziękowania za propagowanie  idei honorowego krwiodawstwa oraz gotowość niesienia pomocy wszystkim tym którzy jej potrzebują. Podziękowania zostały złożone w ręce:

–  Wiceprezydenta Miasta Kielce, Pana Marcina Chłodnickiego 

–  Kuratora  Oświaty, Pana Kazimierza Mądzik    

– Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach, Panią Martę Solnicę

–  Dyrektora Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kielce, Pan  Piotra Łojek

Za życzliwość dla naszej humanitarnej działalności oraz wsparcie i pomoc w propagowaniu honorowego krwiodawstwa podziękowano:

Przewodniczącemu Zespołu ds. Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża, Panu Januszowi Czupryńskiemu

 – Dyrektorowi Diagnostyki Oddział w Kielcach, Panu Dariuszowi Adamczykowi

–  Prezesowi Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Kielcach, Panu  Arkadiuszowi Bąk 

–  Prezesowi Zarządu 4ECO Green Energy, Panu  Adrianowi  Obarskiemu

Świętokrzyski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża zakończył realizację zadania zleconego przez  Urząd Miasta Kielce pod nazwą „Prowadzenie działań edukacyjnych na rzecz upowszechniania wiedzy na temat honorowego krwiodawstwa” . Celem zadania była popularyzacja idei honorowego krwiodawstwa oraz pozyskanie nowych dawców wśród młodzieży szkół średnich oraz Klubów Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża. Działania miały na celu również wypracowanie wrażliwości na potrzeby niesienia pomocy ludziom cierpiącym oraz uświadomienie młodzieży, że krew może uratować zdrowie i zagrożone życie.       

           Podziękowania dla opiekunów akcji poboru krwi:

Pani Dorota Rak  z  Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach

Pan  Markek Parzyszek z  Zespołu Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Kielcach

Pan Mirosław Kaczmarski  z Klubu Honorowych Dawców Krwi  Polskiego Czerwonego Krzyża im. Aleksandra Rokickiego przy PKP S.A Sekcja Eksploatacji  w Kielcach      

Pan Mariusz Bednarski  z Klubu Honorowych Dawców Krwi  Polskiego Czerwonego Krzyża – Policja Świętokrzyska  

Świętokrzyski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża rokrocznie organizuje Turniej ,,Moda Krew Ratuje Życie”. Celem Turnieju jest promocja honorowego krwiodawstwa wśród młodzieży oraz utworzenie  nowych klubów HDK PCK na terenie szkół i uczelni.

Udział w Konkursie  zgłosiło 39 szkół  ponadpodstawowe z województwa świętokrzyskiego. W trakcie trwania Turnieju 1 163 uczniów oddało ponad  658 litrów krwi. Za największą ilość oddanej  krwi  w ramach Turnieju w kategorii szkoły średnie wyróżniono:

 • I miejsce  Zespół Szkół Nr 2 im. gen. Stefana Roweckiego ,,Grota” w Jędrzejowie
 • II miejsce  Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Starachowicach
 • III  miejsce Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach               

W kategorii szkoły wyższe, I miejsce  zajmuje Politechnika Świętokrzyska.

Źródło zdjęć: Miasto Kielce, Wojewódzki Dom Kultury, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *