Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK

Szanowni Państwo,

Z okazji rozpoczynających się dziś Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK w imieniu Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża składamy wszystkim honorowym dawcom krwi, wolontariuszom i sympatykom Ruchu HDK PCK podziękowania i wyrazy wdzięczności za dar życia, którym dzielicie się Państwo z potrzebującymi. Dzięki Państwa bezinteresownej odwadze i hojności, w postaci daru krwi, osoby potrzebujące otrzymują nadzieję, zdrowie i życie. Jesteście prawdziwymi bohaterami, którzy dają życie innym. Niech Wasza dobroczynność zawsze znajduje uznanie i radość.

Dziękujemy za cząstkę siebie, jaką bezinteresownie oddajecie potrzebującym. W dniu święta wszystkich Honorowych Dawców Krwi PCK składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia pomyślności, satysfakcji z ratowania zdrowia i życia innych ludzi, oraz sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym.

Jerzy Bisek – Prezes Polskiego Czerwonego Krzyża

Mariusz Malewicz – Przewodniczący Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża

Katarzyna Mikołajczyk – Dyrektor Generalna Polskiego Czerwonego Krzyża

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *