Świętokrzyski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża Kielce
  • Polski Czerwony Krzyż od początku swojej działalności w obszarze ratownictwa i ochrony ludności współpracuje z władzami publicznymi i instytucjami, wspierając pomoc humanitarną, medyczną, materialną i inną w zależności od skali i potrzeb . Zadaniem  Grup Ratownictwa  wchodzących w skład Systemu jest prowadzenie kompleksowych działań ratowniczych obejmujących udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy i medycznych czynności ratunkowych bezpośrednio na miejscu katastrofy  oraz prowadzenie tych działań w okresie czasu niezbędnym do wykonania zadania. Grupy Ratownictwa PCK poprzez swoje działania wspomagają pracę systemu ratowniczo-gaśniczego i państwowego ratownictwa medycznego.

     

     System Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża