Świętokrzyski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża Kielce
  • Na terenie województwa świętokrzyskiego działają 3 Grupy Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża z lokalizacją   w Kielcach, Ostrowcu Św. i Sandomierzu .  Współpracują  z Krajowym Systemem Ratowniczo-Gaśniczym oraz Państwowym Ratownictwem Medycznym ,uczestniczą w akcjach poszukiwawczo-ratowniczych , wsparcia medycznego , ewakuacji osób i mienia oraz transportu sanitarnego,  uczestniczą w ćwiczeniach  z zawodowymi służbami ratownictwa  doskonaląc swoje umiejętności. W sytuacji klęsk i katastrof wspierają swoimi działaniami Państwową  Straż Pożarną ,  Ratownictwo Medyczne ,Policję oraz WOPR , organizują pokazy  mające na celu przybliżenie mieszkańcom naszego województwa zasad udzielania pierwszej pomocy.

    Klucz ratowniczy

    Regulamin Grup Ratownictwa PCK

    Regulamin stopni ratowniczych