Świętokrzyski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża Kielce
  • Polski Czerwony Krzyż uczestniczy w realizacji zadań na rzecz ludności poszkodowanej w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof. Grupy Ratownictwa PCK są w stałej gotowości do podjęcia działań ratowniczych . W strukturach grup działają odpowiednio wyszkoleni ratownicy, którzy do swojej dyspozycji mają sprzęt ratowniczy i szkoleniowy, wciąż uzupełniany o nowe pozycje.

    Największe akcje Grup Ratownictwa PCK

    • Mistrzostwa Europy EURO 2012

    • Katastrofa kolejowa pod Szczekocinami

    • Powódź 2010