Świętokrzyski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża Kielce
 • Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia Polskiego Czerwonego Krzyża organizowana jest już od ponad 20 lat. Przeprowadzana jest w dwóch kategoriach wiekowych dla uczniów:

  – szkół gimnazjalnych

  – szkół ponadgimnazjalnych

  Celem Olimpiady jest wykształcenie wśród młodzieży szkolnej potrzeby dbania o własne zdrowie oraz promowanie zdrowego stylu życia poprzez:

  – kształtowanie wśród uczniów postaw i zachowań prozdrowotnych,

  – pogłębianie ich wiedzy na temat zagrożeń oraz sposobów ochrony zdrowia i dbałości

  o zdrowie,

  – inicjowanie i realizowanie przez młodzież działań promujących zdrowie w środowisku

  lokalnym

  Olimpiada obejmuje następujące etapy: szkolny, rejonowy, okręgowy i centralny.

  Zadaniem uczestników jest rozwiązanie testu na temat promocji zdrowia i zdrowego stylu życia oraz przygotowanie akcji promującej zdrowie na dowolny temat w środowisku szkolnym, bądź lokalnym.


   20.03.2015IMG_20150320_124913

  W piątek 20 marca 2015 r. w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  w Kielcach odbyła się XXIII Okręgowa Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK z udziałem 17 uczniów w dwóch kategoriach wiekowych- laureatów eliminacji powiatowych.

  Ocenie Jury podlegały obowiązkowe prace promujące zdrowy styl życia wśród młodzieży szkolnej oraz testowy sprawdzian wiedzy o zdrowiu.

  Komisja po sprawdzeniu testów i ocenieniu prac wyłoniła zwycięzców:

  Szkoły Gimnazjalne:

  I  miejsce – Monika Maruszak z Gimnazjum Publicznego w Sobkowie

  II  miejsce – Dominika Słoka  z  Gimnazjum we Wzdole Rządowym

  III miejsce – Sylwia Zbróg    z  Gimnazjum Publicznego w Oleśnicy

   

  Szkoły Ponadgimnazjalne:

  I miejsce – Ewelina Jabłońska z II Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Św.

  II miejsce – Monika Smela   z II Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Starachowicach.

  III miejsce – Jan Wójcik  z II Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Wyszyńskiego  w Staszowie

   

  Ewelina Jabłońska i Monika Maruszak reprezentować będą nasze województwo na Olimpiadzie Krajowej ,która odbędzie się w Zgierzu w dniach 28-30 maja 2015 r.

  Olimpiadzie przewodniczyło Jury w składzie:
  Anna Głowacka  – Przewodnicząca
  Ewa Ziemkiewicz  WSSE
  Agnieszka Dolezińska  WSSE
  Ewa Czernecka WSSE

  Fundatorem nagród był Urząd Marszałkowski w Kielcach.
  Ogółem w  tegorocznej olimpiadzie udział wzięło 2578 uczniów ze 114 szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych z naszego województwa

  Wszystkim uczestnikom i ich opiekunom – nauczycielom serdecznie