Świętokrzyski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża Kielce
  • W zakresie promocji zdrowia najczęściej podejmowane zagadnienia to: profilaktyka uzależnień, zapobieganie AIDS, higiena osobista, zasady racjonalnego żywienia i aktywności ruchowej oraz ochrona środowiska naturalnego. Oddział Okręgowy, Oddziały Rejonowe, a przede wszystkim Szkolne Koła PCK prowadzą rożnego rodzaju akcje prozdrowotne, a wśród nich konkursy plastyczne, czystości, wiedzy o zdrowiu, a także szkolenia, prelekcje i pogadanki.

    Najpopularniejszą formą aktywizującą uczestników jest Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia. Cieszy się ona dużym zainteresowaniem o czym świadczy zwiększająca się z każdym rokiem liczba szkół biorących w niej udział.