Świętokrzyski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża Kielce
  • Wyprawka dla Żaka” jest kampanią Polskiego Czerwonego Krzyża mająca na celu wyposażenie potrzebujących dzieci w wyprawki szkolne.

    Początek roku szkolnego jest dla wielu uczniów bardzo stresującym momentem. Dzieci przychodząc do szkoły często nie mają potrzebnych przyborów szkolnych i ubrań, co negatywnie wpływa na ich funkcjonowanie w grupie oraz naukę. Wynika to zazwyczaj ze złych warunków materialnych rodziny.

    Adresatami „Wyprawki dla żaka” są uczniowie szkół podstawowych  klas od O do III , pochodzących z rodzin, które borykają się z problemami materialnymi. Na początku września najbiedniejsi uczniowie otrzymują od PCK plecak wyposażony w niezbędne   przybory szkolne, bloki rysunkowe, kredki, plastelina  oraz zeszyty. W ramach akcji organizowane są zbiórki publiczne w sklepach i szkołach oraz zbiórki uliczne, wystosowane zostają pisma do firm z prośbą o wsparcie naszych działań.