Świętokrzyski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża Kielce
  • glod

    Walka z głodem, ubóstwem i niedożywieniem to jeden z głównych celów Polskiego Czerwonego Krzyża. Dlatego też, od 1999  roku   organizujemy  „Kampanię walki z głodem” .  Celem kampanii jest nie tylko ukazanie zjawiska głodu i niedożywienia , ale przede wszystkim edukacja  i aktywizacja społeczności lokalnych ,jak i pozyskanie środków na realizację konkretnych działań pomocowych.

    W całym kraju odbywają się happeningi, konkursy, zbiórki żywności w marketach oraz kwesty uliczne na zakup żywności dla najbardziej potrzebujących lub dofinansowanie obiadów dla dzieci w szkołach.