Świętokrzyski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża Kielce
 •  

  Ogólnopolska akcja pomocy świątecznej  Polskiego Czerwonego Krzyża kierowana jest do najuboższych, rodzin wielodzietnym , osób samotnie wychowujących dzieci,  bezrobotnych, bezdomnych i chorych . Pomoc przekazujemy również do  schroniska, świetlic środowiskowych i punktów opieki PCK .W ramach akcji organizowane są zbiórki  w sklepach oraz zbiórki uliczne. Wolontariusze zbierają datki do specjalnych puszek kwestarskich. Pomoc najbardziej potrzebującym  w ramach „Czerwonokrzyskiej gwiazdki” to najczęściej:

  • Wydawanie paczek z żywnością, owocami, środkami czystości, odzieżą, słodyczami i zabawkami.
  • Organizacja spotkań opłatkowych i wieczerzy wigilijnych.
  • Wizyty u osób chorych, starszych i samotnych.
  • Organizacja spotkań mikołajkowych dla najmłodszych