Świętokrzyski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża Kielce
  • Świętokrzyski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża przez cały rok wspiera osoby potrzebujące pomocy. Swoją opieką obejmuje rodziny wielodzietne, osoby starsze, samotne,  chore, które wskutek różnych niekorzystnych warunków znalazły się w trudnej sytuacji finansowej.Z roku na rok potrzeby są coraz większe. Dlatego też ŚOO PCK stara się aktywnie pozyskiwać środki finansowe, produkty żywnościowe oraz niezbędne dobra materialne, które pozwalają na udzielenie pomocy potrzebującym.Nasze możliwości pomocy są zależne od hojności darczyńców oraz zaangażowania wolontariuszy i działaczy.