Świętokrzyski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża Kielce
  • W ramach popularyzacji pierwszej pomocy systematycznie prowadzone są pokazy, pogadanki i szkolenia z zakresu pierwszej pomocy.

    Pokazy pierwszej pomocy skierowane są do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, są to krótkie 45 minutowe pokazy udzielania pierwszej pomocy w najczęściej spotykanych wypadkach. Pokazy te prowadzone są na terenie szkoły przez wolontariuszy Grup Ratownictwa PCK Kielce, Ostrowiec, Sandomierz oraz Instruktorów PP PCK.