Świętokrzyski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża Kielce
 • Praktycznym sprawdzianem umiejętności udzielania pierwszej pomocy nabytych przez młodzież są mistrzostwa pierwszej pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża organizowane już od ponad 20 lat.

  Przeznaczone są dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy tworzą 5-osobowe zespoły ratownicze. Zadaniem zespołów jest udzielenie pierwszej pomocy na specjalnie zaaranżowanych na potrzeby mistrzostw stacjach urazowych. Pozorowane wypadki przygotowywane są przy użyciu profesjonalnych środków oraz rekwizytów.

  Celem Mistrzostw jest wzmocnienie procesu edukacji młodzieży poprzez podniesienie poziomu wiedzy z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy oraz przeciwdziałanie występowaniu wypadków poprzez upowszechnianie zasad bezpieczeństwa i wykształcenie nawyków ich przestrzegania.

  Mistrzostwa składają się z 3 etapów:

  – rejonowego/strefowego,

  – okręgowego, obejmującego swym zasięgiem teren województwa.

  – centralnego, w którym biorą udział zwycięskie drużyny z etapów okręgowych.

  Regulamin

  Formularz zgłoszeniowy

  Oświadczenie rodzica

  Formularz oceny pracy zespołu

  Karta oceny

  Karta protestów

  Sprawozdanie końcowe

  ____________________________________________________________

  Etap okręgowy XXIII Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK zorganizowany został 23 maja w Kielcach na terenie Telegrafu. W tegorocznych Mistrzostwach udział wzięło 8 drużyn ze szkół ponadgimnazjalnych, które zwyciężyły w etapach rejonowych z całego województwa. Każda z drużyn musiała rozwiązać test, wykazując się wiedzą o Polskim Czerwonym Krzyża oraz z zakresu pierwszej pomocy. Następnie zawodnicy rywalizowali ze sobą podczas części praktycznej składającej się z wielu scenek-pozoracji wypadków oraz stanów nagłego zagrożenia życia i zdrowia. Z części praktycznej uczestnicy mieli do pokonania następujące stacje: sprzątaczki, energetycy, pistolet, relaks-pantomima, tarzan, kosiarze, relaks-krzyżówka. Zwyciężyła drużyna z VI Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Kielcach.

  _____________________________________________________________________________

  W najbliższą sobotę, 21 maja, osiem szkolnych drużyn pierwszej pomocy, wyłonionych w eliminacjach rejonowych przeprowadzonych w 8 miastach województwa świętokrzyskiego, zmierzy się w okręgowym etapie XXIV Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy . Mistrzostwa odbędą się w Parku Miejskim im.Stanisława Staszica ,rozpoczęcie  przewidziano na godzinę 9:00. Patronat  medialny Radio Kielce  oraz redakcja  Echo Dnia .