Świętokrzyski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża Kielce
  • Uświadomienie znaczenia pierwszej pomocy, propagowanie wiedzy na temat jej udzielania i uczenie, jak właściwie reagować w przypadku zagrożenia ludzkiego życia i zdrowia – to jedno z najważniejszych zasad statutowych Polskiego Czerwonego Krzyża.