Świętokrzyski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża Kielce
 •        Skład Zarządu Świętokrzyskiego Oddziału Okręgowego

   Polskiego Czerwonego Krzyża

  Jerzy Stalmasiński – Prezes

   Anna Głowacka – Wiceprezes

   Jerzy Staszczyk – Wiceprezes

   Ewa Ziemkiewicz – Sekretarz

  Szymon Górski – Członek

   Lucjan Marek Pietrzczyk – Członek

   Wacław Mozer – Członek

          Skład Komisji Rewizyjnej Świętokrzyskiego Oddziału Okręgowego 

  Polskiego Czerwonego Krzyża

   Nina Radomska-Neyman – Przewodnicząca

   Teresa Maturlak – Członek

   Renata Kopyś – Członek