Świętokrzyski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża Kielce
  • Celem działalności młodzieżowych Kół PCK jest aktywizacja środowisk szkolnych i akademickich w duchu humanitaryzmu i niesienia pomocy potrzebującym oraz podejmowania działań  o kierunkach programowych i działalności statutowej.

    Regulamin szkolnego Koła PCK