Świętokrzyski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża Kielce
  • Celem Klubu Wiewiórka PCK jest wykształcenie nawyków dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo oraz kształcenie u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym postaw tolerancyjnych i pomocy potrzebującym .

    „Super Wiewiórka – przyjaciółka Oli i Kuby” – program przeznaczony dla dzieci w wieku 5-7 lat.

    Regulamin Klubu Wiewiórk