Świętokrzyski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża Kielce
 • Bardzo dużą pomocą dla Polskiego Czerwonego Krzyża jest działająca w naszych strukturach młodzież PCK. Dzięki ich zaangażowaniu każdego dnia możliwe jest realizowanie celów statutowych Stowarzyszenia oraz promowanie humanitarnych idei w środowisku dziecięco- młodzieżowym.

  Działalność w Polskim Czerwonym Krzyżu można rozpocząć już w wieku przedszkolnym, a następnie rozwijać się jako wolontariusz w trakcie kolejnych szczebli edukacji, aż do ukończenia 30 roku życia.

  Dzięki wszechstronności działań PCK każdy może odnaleźć dla siebie coś, co go interesuje i w czym najlepiej by się spełniał i rozwijał. Pomocne w tych działaniach są jednostki podstawowe:

  Kluby Wiewiórki PCK

  Szkolne Koła PCK

  Akademickie Koła PCK

  Młodzieżowe Kluby HDK PCK

  Grupa Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK

  Zrzeszają one dzieci i młodzież, chętne do działania w organizowanych przez Polski Czerwony Krzyż akcjach i kampaniach pomocowych, a także promujących zdrowy styl życia, honorowe krwiodawstwo i naukę pierwszej pomocy.

  Jednocześnie ich długoletnia tradycja współpracy z dziećmi i młodzieżą, umożliwia realizowanie pomysłów opartych na inwencji wolontariuszy, którzy dzięki swoim działaniom chcą pomóc osobom potrzebującym.