Świętokrzyski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża Kielce
  • W dniu 27.06.2018 r. na terenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłu została otwarta pierwsza w naszym mieście wypożyczalnia rowerów  trójkołowych   (rehabilitacyjnych). Z wypożyczalni będą mogły korzystać dzieci oraz młodzież przebywająca  w Ośrodku jak  również  osoby niepełnosprawne  z zewnątrz,  które zainteresowane  są  tą formą rehabilitacji oraz  aktywnym i zdrowym spędzeniem czasu. W otwarciu z ramienia Stowarzyszenia wzięły udział Panie Iwona Gadek i  Joanna Błońska,a  Polski  Czerwony  Krzyż reprezentowały Elżbieta Pokrzywińska i Olga Majchrzyk.

    To już jest kolejna otwarta przez Polski Czerwony Krzyż  w naszym województwie wypożyczalnia rowerków trójkołowych

    Przecztaj również: