Świętokrzyski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża Kielce
 • 14 grudnia 2017 roku w miłej, przedświątecznej atmosferze  odbyło się podsumowanie projektu połączone z wystawą prac powstałych podczas jego realizacji. Swoją obecnością zaszczyciły  nas  lokalne władze  uczestnicy   , przyjaciele oraz uczestnicy projektu  dzięki którym mogliśmy to zadanie zrealizować.
  Programu miał zachęcić seniorów i młodzież do wspólnej aktywności fizycznej oraz poznania walorów Sandomierza i ziemi świętokrzyskiej. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że cel został osiągnięty. Wspólne działania pozwoliły na zatarcie się różnic pokoleniowych. Była to nauka współpracy i budowania pozytywnych relacji opartych na wzajemnym szacunku, tolerancji i życzliwości.  Ponadto w ramach rozwijania  zdolności plastycznych grupa docelowa wykonywała szkice węglem panoramy i zabytków Sandomierza oraz obrazów zapamiętanych z wycieczki do Nowej Słupi.Właśnie te prace były eksponowane i podziwiane podczas naszego ostatniego w tym roku spotkania. Wszyscy wyrazili nadzieję, że będziemy podtrzymywać nawiązane więzi i spotykać się w różnych okolicznościach.

   
  Barbara Bebel     
   Oddział Rejonowy PCK Sandomierz

   

   

       

  Przecztaj również:

  Pierwsze warsztaty pod nazwą ABC Bankowości, prowadzone przez pracowników Banku Pekao S.A. odbyły się 28.09.2018r.Dotyczyły podstaw bankowości i bezpiecznego korzystania z instrumentów finansowych. Uczestnicy warsztatów zapoznali się z podstawowymi produktami, jakie są oferowane klientomczytaj więcej!