Świętokrzyski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża Kielce
 • W dniu 7 czerwca br. podczas uroczystego spotkania z udziałem Pani Moniki Nowak – członka Zarządu Powiatu Starachowickiego i Pana  Marka Materka – Prezydenta Miasta Starachowice podsumowano:

  1. Akcję Oddziału Rejonowego PCK pn. „Gorączka Złota”
  2. Olimpiadę Promocji Zdrowia dla uczniów szkół podstawowych
  3. Konkurs plastyczny pn. „Trzymaj formę ponad normę”

  oraz przekazanie roweru trójkołowego dla ucznia SP nr 10.

  W  roku szkolnym 2016/2017 do akcji „Gorączka Złota” przystąpiło 16 placówek oświatowych, w tym:  4 przedszkola miejskie , 9 szkół podstawowych, 1 gimnazjum

  i 2 szkoły ponadgimnazjalne.

  Osoby odpowiedzialne za akcję dostarczały do biura Zarządu pozyskane monety

  o nominałach 1,2 i 5 groszy. Na listę pokwitowań przyjęto ogółem  607.445 kg monet.

  Komisja w składzie:

  Dr n.med. Janusz Zakrzewski – Prezes Zarządu OR PCK

  Wiesława Derlatka – Wiceprezes

  Izabela Wolska – Przewodnicząca Rejonowej Komisji Rewizyjnej

  Jolanta Korzeniowska – Starszy Instruktor ds. PCK

  przyznała w grupie szkół:

  I miejsce  dla Szkoły Podstawowej Nr 12 im. M. Kopernika w Starachowicach ( 80.310 kg )

  II miejsce dla Szkoły Podstawowej Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. „Szarych Szeregów” w Starachowicach  (65.500 kg )

  III miejsce  dla Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 w Starachowicach ( 59.500 kg)

  III miejsce dla Szkoły Podstawowej im. E. Staniewskiej w Małyszynie ( 52.570 kg)

  oraz wyróżnienia:

  dla Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej   ( 39.700 kg)

  dla Szkoły Podstawowej Nr 13 im. K. Makuszyńskiego ( 37. 980 kg )

  dla Szkoły Podstawowej Nr 11 im. mjr. Jana Piwnika „Ponurego”   ( 37.000 kg)

  dla Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Starachowicach ( 34.270 kg ).

  W grupie przedszkoli miejskich komisja przyznała:

  I miejsce dla Przedszkola Miejskiego Nr 13   ( 62.710 kg)

  II miejsce dla Przedszkola Miejskiego Nr 7  ( 59.000 kg)

  III miejsce dla Przedszkola Miejskiego Nr 14 im. Jana Brzechwy  ( 44.950 kg)

  Wyróżnienie dla Przedszkola Miejskiego Nr 15  ( 11.295 kg)

  W dniu 7 czerwca br. wymienione placówki oświatowe otrzymały  nagrody rzeczowe

  i dyplomy. Pozostałe placówki oświatowe biorące udział akcji pozyskiwania „złotych” monet otrzymały pamiątkowe dyplomy. Nagrody wręczył Pan Marek Materek -Prezydent Miasta

  Nagrody rzeczowe ujęte zostały w kosztorysie zadania publicznego i w większości zakupione ze środków Gminy Starachowice oraz środków własnych Oddziału Rejonowego PCK

  w Starachowicach.

  Wszystkim placówkom oświatowych biorącym udział w akcji serdecznie dziękujemy.

  Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia dla uczniów szkół podstawowych . Celem olimpiady jest wykształcenie wśród uczniów potrzeby dbania o własne zdrowie oraz promowanie zdrowego stylu życia. Olimpiada, mimo charakteru konkursowego, nie jest nastawiona na rywalizację  a na wymianę doświadczeń oraz rozwijanie i doskonalenie swoich umiejętności.

  Organizatorem olimpiady był Oddział Rejonowy PCK i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starachowicach.

  W etapie rejonowym olimpiady wzięło udział 12 uczniów z sześciu placówek oświatowych. Komisja w składzie:

  Przewodnicząca: Wiesława Derlatka – Wiceprezes OR PCK

  Członek : Agnieszka Pastuszka- Asystent ds. PZiOZ PSSE

  Sekretarz: Jolanta Korzeniowska – Starszy Instruktor ds. PCK

  Na podstawie rozwiązanego testu, składającego się z 30 pytań przyznała:

  I miejsce Aleksandrze Mergalskiej ze Szkoły Podstawowej w Jadownikach

  II miejsce Oliwii Pasternak ze Szkoły Podstawowej Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. „Szarych Szeregów” w Starachowicach

  III miejsce dla Krzysztofa Pastuszki ze Szkoły Podst. Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. „Szarych Szeregów” w Starachowicach.

  Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymali nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy. Pozostali uczestnicy otrzymali drobne nagrody rzeczowe i dyplomy za udział. Nagrody zostały zakupione ze środków własnych Oddziału Rejonowego  Polskiego Czerwonego Krzyża w Starachowicach. Nagrody wręczył Pan Marek Materek – Prezydent Miasta i Pan Janusz Zakrzewski – Prezes Oddziału Rejonowego PCK w Starachowicach.

  Konkurs plastyczny pn. „Trzymaj formę ponad normę” dla uczniów szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych.  Konkurs na plakat o tematyce związanej ze zdrowym stylem życia . Celem konkursu jest kształtowanie postaw i zachowań promujących zdrowy styl życia. Organizatorzy: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny i Oddział Rejonowy PCK w Starachowicach.

  Laureaci (szkoła podstawowa):

  I miejsce Julia Pastuszka – SP w Mircu,

  II miejsce Nadia Kania – Zespół Placówek Oświatowych w Stykowie

  III miejsce Natalia Szwajcer – Szk. Podst. Nr 2 w Starachowicach

  Laureaci ( gimnazjum):

  I miejsce Wiktoria Białecka – Publiczne Gimnazjum w Rudzie

  II miejsce Agnieszka Różycka  -Publiczne Gimnazjum w Rudzie

  III miejsce Wiktoria Nowak – Społeczne Gimnazjum STO

  Nagrody dla laureatów i osób wyróżnionych wręczyły Panie: Monika Nowak – członek Zarządu Powiatu Starachowickiego i Ewa Dróżdż – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starachowicach

   

  W dniu 7 czerwca został również uroczyście przekazany rower trójkołowy dla Mikołaja ucznia Szkoły Podstawowej Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. „Szarych Szeregów” w Starachowicach. Ten cenny dar Oddział Rejonowy PCK pozyskał w ramach współpracy od Fundacji Eco Textil Od Was dla Was ze Skarżyska –Kam.

  Rower przekazał  Dr n. med. Janusz Zakrzewski – Prezes Oddziału Rejonowego PCK

   

  Jolanta Korzeniowska

  OR PCK Starachowice

   

   

   

   

  Przecztaj również:

  25 i 26 sierpnia Grupa Ratownictwa PCK Kielce wzięła udział w zabezpieczeniu medycznym XVI edycji Air Show 2018. Tegoroczna edycja miała szczególny charakter ze względu na obchody 100–lecia powstania polskiego lotnictwa wojskowego. W imprezie udziałczytaj więcej!

  W dniu 27.06.2018 r. na terenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłu została otwarta pierwsza w naszym mieście wypożyczalnia rowerów  trójkołowych   (rehabilitacyjnych). Z wypożyczalni będą mogły korzystać dzieci oraz młodzież przebywająca  w Ośrodku jak  również czytaj więcej!