Świętokrzyski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża Kielce
 • 30 maja  2017 r.  Świętokrzyski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża przeprowadził akcję  oddawania krwi w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach.Do akcji przystąpili pełnoletni uczniowie z klas drugich i trzecich  Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Kielcach.Chęć podzielenia się cząstką siebie poprzez honorowe oddanie krwi zgłosiło  27 uczniów. Ze względów zdrowotnych  niestety  nie wszyscy chętni mogli oddać krew. Dzięki dofinansowaniu z Urzędu Miasta Kielce , każdy uczestnik akcji otrzymał upominek  oraz drobny poczęstunek.  Koordynatorem akcji była nauczycielka Pani Renata Kopyś . Dziękujemy   za zaangażowanie i propagowanie idei honorowego krwiodawstwa wśród młodzieży szkolnej ,a  młodym krwiodawcom  za bezcenny dar jakim jest krew.

  Olga Majchrzyk

  Świętokrzyski  OO PCK Kielce

   

   

   

   

  Przecztaj również:

  W ramach projektu SeniorON realizowanego przez Polski Czerwony Krzyż, 24.10.2018r. odbyły się drugie warsztaty pod nazwą ABC Bankowości, prowadzone przez pracowników Banku Pekao S.A. Seniorzy oraz Młodzież spotkali się w sali informatycznej Ponadgimnazjalnego Zespołuczytaj więcej!

  W okresie od maja do października br. Grupa Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża w Kielcach prowadziła szereg pokazów z zakresu udzielania pierwszej pomocy,  w ramach programu dofinansowanego z Urzędu Miasta Kielce pt. „ Prowadzenie działań edukacyjnych na rzecz upowszechniania wiedzy na tematczytaj więcej!