Świętokrzyski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża Kielce
 • Świętokrzyski Oddział Okręgowy zaprasza do udziału w kolejnej edycji  projektu edukacyjno-profilaktycznego pt. „Chroń Dziecięce Uśmiechy”, którego założenia zostały opracowane wspólnie w firmą Wrigley Poland , Polskim Towarzystwem Stomatologicznym oraz Polskim Towarzystwem  Stomatologii . Celem programu jest edukacja dzieci w wieku 5-13 lat na temat higieny jamy ustnej. Programem edukacyjnym na terenie naszego województwa  chcemy objąć  docelowo grupę  2500  dzieci  , oprócz działań edukacyjnych skierowanych do szkół, zorganizujemy przeglądy stomatologiczne .Projekt w szkołach realizowany będzie od września 2017 do końca czerwca 2018 r. według następującego harmonogramu:

  • Wrzesień 2017 – start programu: lekcji edukacyjnych oraz przeglądów dentystycznych
  • Listopad 2017  – zakończenie przeglądów dentystycznych
  • Czerwiec 2018 – zakończenie zajęć edukacyjnych

  Kryteria  , które powinny spełnić placówki chcące  uczestniczące w projekcie:

  • Szkoły powinny być dobrze znane koordynatorom PCK, tak aby współpraca z dana szkołą przebiegała sprawnie
  • Szkoły nie mogą się powtarzać z wcześniejszych edycji
  • Szkoła musi wyrazić zgodę na realizację programu edukacyjno-profilaktycznego „Chrońmy dziecięce uśmiechy” i przeprowadzenie na   terenie placówki przeglądów stomatologicznych
  • Szkoła zobowiązuje się poinformować oraz zebrać pisemne zgody rodziców na przeprowadzenie przeglądów dentystycznych w ramach programu
  • W szkole w przeglądach dentystycznych uczestniczyć będzie 85 % uczniów szkoły kwalifikujących się do udziału w projekcie tzn. posiadający pisemną zgodę od rodziców
  • Szkoła zobowiązuje się do sporządzenia listy dzieci, których rodzice/opiekunowie wyrazili zgodę na przegląd dentystyczny. Na jej podstawie organizator programu przeprowadzi przeglądy w szkole
  • Szkoła podstawowa posiada salę gimnastyczną lub inną przestrzeń o powierzchni minimum 40 m2
  • Szkoła podstawowa posiada parking lub inny teren przy szkole, który pozwoli na rozładunek sprzętu i parkowanie samochodów / ciężarówek
  • Szkoła udostępni/wyznaczy parking dla kilku samochodów w możliwie najmniejszej odległości od wejścia do szkoły (w celu ułatwienia rozładunku sprzętu)
  • Szkoła udostępni wcześniej uzgodnione pomieszczenia szkoły, w celu montażu mobilnych gabinetów dentystycznych – w godzinach nocnych lub jeden dzień wcześniej przed akcją
  • Szkoła zapewni dostęp (pobranie) do bieżącej wody oraz udostępni ekipie technicznej źródło prądu 5 kV
  • Szkoła zapewni pomieszczenie, które będzie zapleczem technicznym stomatologów.
  • W szkole powinien być prowadzony Klub Wiewiórka PCK  (w pierwszej kolejności rozważymy takie szkoły, przy uwzględnieniu pozostałych warunków)

  Zgłoszenia  do  programu   należy przesłać za pośrednictwem Oddziałów Rejonowych PCK  do dnia  03.03.2017.

   

  Przecztaj również:

  Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim naszym wolontariuszom, pracownikom, sympatykom i darczyńcom. Życzymy Wam, aby ten świąteczny okres był czasem spędzonym z najbliższymi oraz czasem odpoczynku i regeneracji siłczytaj więcej!

  14 grudnia 2017 roku w miłej, przedświątecznej atmosferze  odbyło się podsumowanie projektu połączone z wystawą prac powstałych podczas jego realizacji. Swoją obecnością zaszczyciły  nas  lokalne władze  uczestnicy   , przyjaciele oraz uczestnicy projektu  dzięki którym mogliśmyczytaj więcej!

  W dniu  15.12.2017 roku Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrowcu Św.  w auli Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości zorganizował  spotkanie profilaktyczne pod hasłem „Każdy krok ma znaczenie”. W ramach spotkania odbyły się: – etap rejonowyczytaj więcej!