Świętokrzyski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża Kielce
 • W dniu 07.10.2015 w Klubie Garnizonowym w Kielcach odbyła się III Edycja Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych dla uczniów i pedagogów szkół ponadgimnazjalnych województwa świętokrzyskiego zainteresowanych problematyką humanitarną. Szkolenie przygotował Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Kielcach i Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach. Zainteresowanie szkoleniem jest coraz większe, ponieważ tak w roku ubiegłym jak i tym razem zabrakło miejsca dla wielu chętnych, niemal 100 osób uczestniczyło w zajęciach . W III  edycji  nacisk wykładowców  położony  był na problem uchodźców i prawo humanitarne, stanowiące o ich ochronie i w tym klimacie prowadzone były zajęcia. Z dużą uwagą wysłuchano wykładu na temat funkcjonowania obozów dla uchodźców i pracy wolontariuszy, który przedstawił Pan Andrzej Antoń z Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża. Słuchacze po raz pierwszy mogli przenieść się tak blisko do miejsc, gdzie setki tysięcy ludności cywilnej wegetują, by przeczekać wojenną pożogę, która ogarnęła kraje Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki. Uczniowie poznali prawdziwy rozmiar dramatu wojennego, który rozgrywa się w państwach muzułmańskich. Przedstawione dramatyczne fotografie i osobiste przeżycia wykładowcy, potęgowały narastające napięcie i zainteresowanie skalą zniszczeń wojennych. Ogromne wrażenie robi exodus ludności muzułmańskiej do Europy. Z kolei udziałem polskich żołnierzy w konflikcie zbrojnym w Afganistanie, zapoznał uczniów mjr Krzysztof Nowicki – starszy oficer z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych, który uczestniczył kilkukrotnie w Misji w Afganistanie. Był dwa razy ranny, z bliska opowiedział co to znaczy wojna i jakie jest jej prawdziwe oblicze. Wykład zakończył apelem do młodych tego świata, by walczyli o pokój ale nie z bronią w ręku. Otrzymał gromkie brawa…  By odrobinę złagodzić ton zajęć, Grupa Ratownictwa PCK  Kielce przypomniała uczniom praktyczne zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, a pracownik RCKiK z Kielc w ramach propagowania honorowego krwiodawstwa, zapoznał i przypomniał słuchaczom sens i konieczność dzielenia się swoją krwią z drugim człowiekiem. Zajęcia zakończył v-ce prezes Oddziału Rejonowego PCK   w Kielcach Jerzy Dzikowski odnosząc się do historii prawnych dokumentów Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych. Przypomniał również przyczyny wybuchu „arabskiej wiosny”, która zatacza coraz większe koło i coraz bardziej zagraża Europie i światu wymykając się   w różny sposób z pod kontroli. Zaapelował również o osobiste przemyślenia ale nie jutro ale dziś…

  Oddział Rejonowy PCK i Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach, zaprasza uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych województwa świętokrzyskiego do udziału w kolejnej IV edycji, która przewidywana jest w kwietniu 2016 roku. Dziękujemy Komendantowi Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych płk Wiesławowi Mitkowskiemu za udostępnienie Klubu Garnizonowego do przeprowadzenia zajęć , wykładowcom za poświęcony czas, a uczniom    i nauczycielom z: Niepublicznego Technikum Zawodowego z Końskich, Zespołowi Szkół z Ożarowa, ZDZ z Kielc, I LO im. Stefana Żeromskiego z Kielc oraz ZSP z Sędziszowa za zainteresowanie i udział  w zajęciach. Na kolejnym spotkaniu będziemy również oddawać honorowo krew… .

  Tekst i foto: Jerzy Dzikowski

  Przecztaj również:

  W ramach projektu SeniorON realizowanego przez Polski Czerwony Krzyż, 24.10.2018r. odbyły się drugie warsztaty pod nazwą ABC Bankowości, prowadzone przez pracowników Banku Pekao S.A. Seniorzy oraz Młodzież spotkali się w sali informatycznej Ponadgimnazjalnego Zespołuczytaj więcej!

  W okresie od maja do października br. Grupa Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża w Kielcach prowadziła szereg pokazów z zakresu udzielania pierwszej pomocy,  w ramach programu dofinansowanego z Urzędu Miasta Kielce pt. „ Prowadzenie działań edukacyjnych na rzecz upowszechniania wiedzy na tematczytaj więcej!