Świętokrzyski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża Kielce
  • Prelekcją na temat zasad racjonalnego odżywiania Oddział Rejonowy PCK w Sandomierzu rozpoczął realizację działań towarzyszących  programowi pomocy żywnościowej dla najbardziej potrzebującej ludności.Na bazie piramidy żywieniowej docelowa grupa beneficjentów  otrzymała informację jakie produkty i w jakich proporcjach powinny znaleźć się w codziennej diecie, jaka jest rola witamin i jaki mają one  wpływ na nasz organizm. Dużą uwagę poświęcono   aktywności fizycznej. Poruszono także kwestię złych nawyków żywieniowych, szczególnie u dzieci oraz ich konsekwencje czyli otyłości .

     

    Przecztaj również:

    Od października 2018r. ruszyła kolejna VI edycja programu „Dziel się Uśmiechem”, w trakcie której odbywają się zajęcia edukacyjne w pięciu województwach w tym w woj. świętokrzyskim, min. w Kielcach. W dniu 8 stycznia, w szkole Podstawowej Nr 33 w Kielcach, w zajęciachczytaj więcej!